EINDRAPPORT 2010

Zelf vertrouwen: adviezen aan publieke organisaties om de vertrouwensrelatie met burgers te verbeteren

Hoe kunnen publieke instituties het vertrouwen terugwinnen

Bekijk het eindrapport 2010

Opdracht

Uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen in overheidsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en bedrijven afneemt. Ook wetenschappelijke autoriteiten genieten geen vanzelfsprekend vertrouwen meer. Hoe kunnen publieke instituties het vertrouwen terugwinnen?

Adviezen

De DenkTank heeft zich met zijn oplossingen op twee domeinen gericht. Allereerst kan de interactie met burgers veel transparanter en pro-actiever. Daarnaast kan de interne organisatie van instanties verbeteren door de oriëntatie van intern naar extern te verschuiven: op de samenleving die, terwijl wetenschapper of rechter nog moet reageren, op internet vaak al lang haar woordje heeft gedaan.

Voor de wetenschap en het openbaar bestuur introduceerde de DenkTank de Digitale Voelspriet: een programma dat de gemoederen op internet peilt en zo vroegtijdig publieke zorgen signaleert, waarop men vervolgens adequaat kan reageren.

Ook voor de rechtelijke macht bedacht de DenkTank oplossingen om de communicatie te verbeteren en zo het vertrouwen te verhogen. In het Crime College bieden promovendi en masterstudenten leerlingen in het voortgezet onderwijs en MBO een prikkelende kennismaking met het rechtssysteem.

Voor de politie stelt de DenkTank een positieve mediacampagne voor. ‘Respect voor onze helden!’ is een antwoord op gezagondermijnende beelden van incidenten en negatieve uitlatingen die online circuleren.

Organisaties verder met de adviezen

Verschillende organisties zijn al met de adviezen aan de slag gegaan. Zo blaast de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit leven in de Digitale Voelspriet en is de mediacampagne ‘Respect voor onze helden!’ bij SIRE reeds doorgedrongen tot de strenge shortlist selectie voor komend jaar. Met grote pensioenfondsen heeft de DenkTank al plenair gesproken over zijn adviezen om informatie over pensioen duidelijker en transparanter maken.

Aandacht

Berichten over de adviezen en de eindpresentatie van de DenkTank verschenen in de Volkskrant, het NRC Handelsblad, de Pers en verschillende regionale en vakbladen. NRC Next had twee weken lang een column waarin iedere dag een andere oplossing van de DenkTank werd besproken.