EINDRAPPORT 2008

Gezond voor elkaar! Adviezen om jongeren te stimuleren zelf te kiezen voor een gezonde leefstijl

De DenkTank van 2008 ging over de leefstijl van jongeren

Het Eindrapport 2008 op papier of als PDF?

Opdracht

De DenkTank van 2008 ging over de leefstijl van jongeren. Berichten over comazuipen en jonge kinderen met overgewicht geven maatschappelijke zorgen. De onderzoeksvraag van de DenkTank was: hoe kunnen jongeren gestimuleerd worden om voor een gezonde leefstijl te kiezen?

Vergroot weerbaarheid van jongeren

De oorzaken van een ongezonde leefstijl zijn vooral te vinden in de omgeving: het aanbod van snoep, drank of sigaretten, maar ook de invloed van voorbeeldgroepen en media. Hoewel de omgeving niet gemakkelijk te veranderen is, kunnen jongeren wel weerbaarder en daadkrachtiger gemaakt worden. Daarbij is het cruciaal dat zij gestructureerd hulp krijgen van hun omgeving. De adviezen van de DenkTank zijn dan ook gericht op de weerbaarheid van jongeren en de verbetering van hulp uit de omgeving.

Impact adviezen

Een van de succesvolle adviezen van de DenkTank is BAAS: een sportief jongerencentrum speciaal voor meiden.  Gemeente Den Haag is bezig de eerste vestiging op te zetten. Ook een succes is de T-Party: een laagdrempelige en interactieve workshop, georganiseerd door een groep ouders en begeleid door een professional. Via discussies, rollenspelen en voorlichting komen allerlei thema’s over leefstijl aan bod. T-Party’s doorbreken het taboe om hulp te vragen bij de opvoeding. Zorggroep Almere (ZA) voerde een door ZonMW gefinancierd pilot-project uit. De 20 bijeenkomsten in Almere waren een groot succes en de T-Party is opgenomen in het vaste cursusaanbod, aldus de projectmedewerker van ZA.

Adviezen opgenomen door ministerie voor Jeugd en Gezin

Oud-minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet nam in december 2008 het eerste rapport in ontvangst. In de Jeugdnota van 2009 (‘Onze jeugd van tegenwoordig’) zijn zeven adviezen van de DenkTank opgenomen.

Aandacht

Na de eindpresentatie heeft ZonMw, dat zich bezighoudt met gezondheidsonderzoek, een match-making bijeenkomst georganiseerd waar de ideeën van de DenkTank gekoppeld zijn aan partijen die de oplossingen kunnen uitvoeren.