EINDRAPPORT 2007

12 frisse ideeën voor onderwijs als intermediair tussen leerlingen, arbeidsmarkt en maatschappij

De DenkTank presenteerde 12 innovatieve ideeën ter verbetering van het onderwijs

Bekijk hier het rapport!

Opdracht

Onderwijs als intermediair tussen de wensen van de maatschappij en de student. De Nationale DenkTank 2007 onderzocht hoe het onderwijs de behoeften van de samenleving en de wensen van de student zo goed mogelijk op elkaar kan afstemmen. Zo dreigt er bijvoorbeeld een tekort aan werknemers in technische vakken, is er een docententekort waardoor het onderwijs verslechtert en zijn de maatschappelijke kosten voor misstappen en studievertraging erg hoog. Hoe kunnen we deze problemen oplossen?

Impact adviezen

De DenkTank presenteerde 12 innovatieve ideeën ter verbetering van het onderwijs. De oplossingen richten zich op leerlingen, docenten en scholen. Een van de succesvolle adviezen van de DenkTank 2007 was de Persoonlijke Assistent voor Leraren (PAL):

Een student of promovendus helpt de leraar tijdens lesuren en neemt een deel van zijn taken over. Het mes snijdt aan twee kanten: de werklast van de leraar wordt verlicht waardoor deze zijn werk beter kan doen; tegelijk biedt de PAL een kennismaking met het docentschap voor studenten. Daardoor raken zij mogelijk geïnspireerd om zelf docent te worden, waardoor het lerarentekort verder afneemt.

Ronald Plasterk, oud-minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, investeerde enkele miljoenen in het project. Inmiddels lopen er verschillende projecten en zijn er landelijk PAL’s. Zie bijvoorbeeld: http://www.pal-informatiepunt.nl/

Aandacht

De DenkTank beoogt met zijn onderzoek maatschappelijke discussie los te maken. Daarin is de DenkTank van 2007 zeker geslaagd. Gedurende de gehele onderzoeksperiode kreeg de DenkTank veel aandacht van media en politiek. Zo haalden de onderzoeksresultaten de voorpagina van de Telegraaf en waren ze tevens aanleiding voor Kamervragen.