EINDRAPPORT 2015

Leer Wijzer: 10 oplossingen voor het leren van de toekomst

Contactpersoon

Sarah van Ierlant

s.vanierlant@nationale-denktank.nl

Deze tekst is gepubliceerd op 7 december 2015. Sindsdien is Docentencoschap volop in ontwikkeling. Meer weten over de huidige stand van zaken van deze oplossing? Mail Sarah van Ierlant!

Het Eindrapport 2015 offline lezen?

DOCENTENCOSCHAP

6 juni 2017. Gisteren kreeg Jonas zijn masterdiploma natuurkunde. Vannacht heeft hij bijna niet kunnen slapen, omdat hij vandaag hoort of hij in aanmerking komt voor het Docentencoschap. Bij het openen van zijn mail stuit hij gelukkig op positief nieuws. Hij mag beginnen aan de zomerschool. In de mail staat ook de naam van de ervaren docent die hem de komende twee jaar zal begeleiden en on the job tot leraar zal opleiden. Verder krijgt hij informatie over de vier andere beginnende docenten, waarmee hij in een ontwikkelteam lessen zal leren ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. Tot slot vindt hij in de bijlage een formulier van de school waar hij aan de slag gaat. Deze vraagt zijn bankgegevens, zodat zijn  eerste salaris meteen gestort kan worden. Het is nu echt: hij heeft een baan als docent!

Illustraties8

Aanleiding

Goede docenten zijn cruciaal voor goed onderwijs. De huidige eerstegraads lerarenopleiding, bedoeld voor studenten met een masterdiploma in een relevant vakgebied, is echter niet populair bij succesvolle academici.[1] De opleiding kost een extra jaar studie en collegegeld, en levert geen inkomen op. Door de onderzoeksgerichte opzet en beperkte begeleiding tijdens stages, sluit de opleiding bovendien slecht aan op de onderwijspraktijk en de voorkennis van de student.

Oplossing

Het Docentencoschap is een herziening van de eerstegraads lerarenopleiding naar een betaald specialisatietraject on the job. Na een zomerschool over de basisvaardigheden van het lerarenberoep, leren starters in twee jaar, onder intensieve begeleiding van een ervaren docent, het vak in de praktijk. In ontwikkelteams leren ze gezamenlijk lessen ontwikkelen en vindt scholing plaats.

Impact

Door de praktijkbegeleiding in het Docentencoschap, zijn leraren beter opgeleid én vermindert de hoge uitval (25% in de eerste 2 jaar) onder jonge docenten.[2], [3] Door gemakkelijkere instroom, betaalde opleiding ‘on the job’ en scholing in de ontwikkelteams, wordt het aantrekkelijker voor academici om het onderwijs in te gaan.

Gezocht

Een eerstegraadsopleiding met ambitie, óf een opleidingsinstituut voor de zomer- cursus. Daarnaast scholen om les te geven en ervaren docenten om dit te begeleiden.

Referenties

[1] Expertinterviews en De Nationale DenkTank. (2015) Samenvatting Analysefase, beschikbaar via website NDT. Mini-enquête onder doelgroep.

[2] HELMS-LORENZ, M. (2014), Factsheet uitstroom van beginnende leraren, Platform Beleidsinformatie, 13 november 2015.

[3] HELMS-LORENZ, M.; VAN DE GRIFT, W.; MAULANA, R., (2015), ‘Longitudinal effects of induction on teaching skills and attrition rates of beginning teachers’, School Effectiveness and School Improvement.