EINDRAPPORT 2013

Uitgedokterd: 10 oplossingen voor veerkrachtszorg

Contactpersoon

Laurens Krüger
l.kruger@nationale-denktank.nl

Publicatiedatum: 11 november 2013

Het Eindrapport 2013 op papier of als PDF?

DE ZELFWIJZER

December 2016: Voor het nieuwe jaar begint, bezoekt u de huisarts vanwege rugpijn. De huisarts wil doorverwijzen naar de fysiotherapeut in hetzelfde gezondheidscentrum. Maar u kiest liever zelf uw zorg. Gelukkig is het tegenwoordig mogelijk om met een persoonlijke code, die u van uw huisarts krijgt, met behulp van de ZelfWijzer online een eigen verwijzing te regelen.

Thuis voert u de code op de website in en krijgt u een overzicht van de geadviseerde behandelingen. U selecteert ‘fysiotherapie’ en ziet een overzicht van alle praktijken met daarbij vermeld het profiel, de behandelingskosten, verzekeringsstatus, afstand en de wachttijd. U maakt meteen een afspraak bij Fysio- Fit, een betaalbare en sportieve praktijk dichtbij huis. De regie ligt volledig in uw handen: gezond 2017 in!

7.DeZelfwijzer

Aanleiding

Meer dan 40 procent van de Nederlandse bevolking is voorstander van meer zelfregie in de zorg.29 Mensen hebben echter na een huisartsenbezoek vaak geen volledig overzicht van mogelijke behandelingen en dikwijls regelt de huisarts de doorverwijzing direct tijdens het consult.30 Daarnaast is de huidige infrastructuur niet optimaal ingericht op zelfregie. Hoewel verschillende websites informatie geven over bijvoorbeeld locaties (zoals KiesBeter) of kwaliteit (zoals Zorgkaart) van zorgverleners, ontbreekt het totaaloverzicht. Kortom, het is tot op heden ingewikkeld om een zorgverlener te kiezen die écht bij u past.

Impact

De ZelfWijzer geeft patiënten de mogelijkheid voor regie over eigen zorg. Het biedt een duidelijk overzicht van mogelijke behandelingen en het geschikte zorgaanbod. Patiënten kunnen voortaan zélf hun verwijzing regelen. Hierdoor kiezen zij bewuster een zorgverlener die bij hen past, bijvoorbeeld qua kosten, profiel, locatie en wachttijd. De ZelfWijzer is een goede oplo ssing voor patiënten en bespaart tijd voor de huisarts. Door de verschillende profielen van zorgaanbieders in kaart te brengen, bevordert de ZelfWijzer ook transparantie in de zorgmarkt.

Gezocht
  • Gebruikers, patiënten en huisartsen, om het prototype te testen;
  • Investeerders voor financiering van de pilot halverwege 2014;
  • Partners die samen met de Nationale DenkTank 2013 de oplossing willen uitwerken;
  • Bestaande initiatieven (zoals Mediquest, PAZIO en Zorgkaart) voor het aanleveren van data over zorgverleners;
  • IT-partners voor advies en samenwerking over ontwerp en infrastructuur.
Video
Verdieping

Download de PDF met de verdieping van deze oplossing

Referenties

29 Motivaction & De Praktijk Index, Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie, Utrecht 2009, p. 23
30 Nationale Denktank 2013, survey ‘Zelfregie in de zorg’, n=33