EINDRAPPORT 2013

Uitgedokterd: 10 oplossingen voor veerkrachtszorg

Contactpersoon

Laurens Krüger
l.kruger@nationale-denktank.nl

Publicatiedatum: 11 november 2013

Het Eindrapport 2013 op papier of als PDF?

DE PRAATPAAL

Maart 2014: Een gure maandagavond. Op perron 4 van station Amsterdam Bijlmer ArenA drommen mensen samen bij de Praatpaal. Niemand spreekt. Dan drukt iemand op een grote kleurrijke knop. De stem van een bekende cabaretier verbreekt de stilte. “Verloopt alles eens een keer gladjes met ijzel, is het weer niet goed. Of vinden jullie het vandaag wel meevallen met die gladheid?” Enkele omstanders beginnen te grinniken. “Wat een grappig ding”, zegt Marijke (53 jaar). het gesprek tussen de reizigers is geopend.

De NS is tevreden met de Sociale Zone, want mensen vinden het wachten op de trein gezelliger en leuker vergeleken met de oude situatie zonder de Praatpaal. De wachttijd lijkt korter en het reizen met het openbaar vervoer krijgt door de toegevoegde sociale interactie een extra dimensie. Juni 2015: Het concept van een Sociale Zone (met een herkenbaar logo) verspreidt zich van het perron naar andere wachtplaatsen in het land, zoals bushaltes, wachtkamers van artsen en balies van gemeentehuizen.

2.DePraatpaal

Aanleiding

De Nationale DenkTank ziet gezondheid breder dan afwezigheid van ziekte. Een goede gezondheid betekent ook dat men zich mentaal en sociaal gezond voelt. Helaas is de huidige samenleving vooral ingericht op individualisme, waardoor sociale gezondheid in gevaar komt. Vooral in openbare (wacht)ruimtes hebben mensen amper contact met elkaar. Jammer, want het maken van een praatje gaat vaak gepaard met positieve gevoelens, blijkt uit onderzoek.12

Impact

Gezond zijn is het in staat zijn om te kunnen omgaan met tegenslagen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Ook de positieve emoties die interacties in deze sociale zone opleveren, dragen bij aan de veerkracht van mensen. De Nationale DenkTank ambieert tien Nederlandse stations te voorzien van Sociale Zones. Als vijf tot vijftien procent van de NS-reizigers hiervan gebruik maakt, zouden dagelijks 40.000 tot 120.000 mensen hier een extra praatje maken. Op termijn worden Praatpalen ingesteld in wachtruimtes door heel Nederland, zoals in ziekenhuizen en gemeentehuizen. Het gaat de Nationale DenkTank vooral om een mentaliteitsverandering: sociaal wordt weer normaal.

Gezocht

Partijen die samen met ons de wachtruimtes in hun organisatie anders willen inrichten om sociaal contact makkelijker te maken en daarmee onze visie ‘sociaal is normaal’ uit te dragen.

Verdieping

Download de PDF met de verdieping van deze oplossing

Referenties

12 Sandstrom, G. en E. Dunn, Is efficiency overrated? Minimal social interactions lead to belonging and positive affect, Social Psychological and Personality Science, 12 september 2013