EINDRAPPORT 2015

Leer Wijzer: 10 oplossingen voor het leren van de toekomst

Contactpersoon

Frank Westhoek

f.westhoek@nationale-denktank.nl

Thijmen Jessen

t.jessen@nationale-denktank.nl

Deze tekst is gepubliceerd op 7 december 2015. Sindsdien is de Lerarenbrigade volop in ontwikkeling. Meer weten over de huidige stand van zaken van deze oplossing? Mail Frank of Thijmen!

Het Eindrapport 2015 offline lezen?

DE LERARENBRIGADE

17 mei 2020. Meester Jan-Willem sluit met een goed gevoel de deur van het klaslokaal en loopt naar de lerarenkamer, om samen met het team de dag af te sluiten. Hij werkt nu bijna twee jaar op deze basisschool midden in een kansarme buurt en is trots op wat hij samen met het lerarenteam bereikt heeft. Toen hij hier met Jan en Rosalie van de Lerarenbrigade naartoe kwam, had de school nog veel problemen. Zo hadden veel leerlingen (taal)achterstanden, waren er akkefietjes met moeilijke ouders en was er een hoog ziekteverzuim en verloop onder het vermoeide lerarenteam. Door de afgelopen twee jaar samen met het hele lerarenteam hard te werken, hebben ze het onderwijs structureel verbeterd. Dat deze aanpak werkt, blijkt onder andere uit de tevreden leerlingen, de goed ontvangen nieuwe visie van de school, de verbeterde relatie met de ouders en de buurt, en de nieuwe energie van het lerarenteam.

Illustraties5

Aanleiding

Kinderen met een lage sociaaleconomische achtergrond hebben een grotere kans op het krijgen van slechter onderwijs en komen minder vaak op hoge niveaus terecht in het secundair onderwijs.[1] Juist voor deze kinderen is goed onderwijs noodzakelijk, omdat zij vanuit huis vaak minder (taal)ontwikkeling meekrijgen. Zo verliet in 2005 een kwart van de leerlingen de basisschool met een leesvaardigheid op het niveau van groep 6.[2] Goede ondersteuning van deze kinderen vraagt om sterke leraren.

Oplossing

De Lerarenbrigade is een regionale groep van leraren, met een bewezen goede omgang met moeilijke klassen en brede ervaring in het onderwijs. Deze leraren gaan drie jaar werken op een basisschool met kansarme leerlingen. Daar kunnen zij samen met het bestaande lerarenteam werken aan onderwijsverbetering, bijvoorbeeld op het gebied van zorgplannen en lesmaterialen. Maar er kan ook  extra geïnvesteerd worden in de band van de school met de ouders.

Impact

De leraren uit de Lerarenbrigade kunnen een impuls geven aan het lerarenteam en samen het beste onderwijs ontwerpen voor de kinderen die dit het hardst nodig hebben. Voor de leraren is de brigade bovendien een doorgroeimogelijkheid. Zo kunnen naar schatting 35 basisscholen per jaar geholpen worden, om zo over de breedte tot een eerlijker verdeeld schoolsysteem te komen.

Gezocht

Meedenkers en doeners! Enthousiaste leraren die hieraan willen deelnemen, steun van opleidingsinstituten, schoolbestuurders, wethouders en financiers.

Verdieping

Uitgebreidere informatie over deze oplossing leest u in deze beleidsnotitie.

Referenties

[1] JUNGBLUTH, P. (2015). De hogere klasse heeft haar standenonderwijs weer terug. Vrij Nederland.

[2] Inspectie van het onderwijs. (2005) De Staat van het Onderwijs: onderwijsverslag 2004/2005. Beschikbaar via: http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Onderwijsverslagen 2006/Onderwijsverslagen/2004-2005.pdf