EINDRAPPORT 2017

Tien oplossingen voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Contactpersoon

Simone van Dijk
s.vandijk@nationale-denktank.nl

Lana Askari
l.askari@nationale-denktank.nl

Het Eindrapport 2017 offline lezen?

De inspraakmakers

Het is maandagochtend en de eerste vergadering zit er alweer op. Melle voelt zijn telefoon trillen: een nieuw bericht. Het is zijn vertegenwoordiger bij de cao- onderhandelingen, Amira. Melle ontvangt een korte vragenlijst waarin Amira vraagt om tien arbeidsvoorwaarden te sorteren op volgorde van wat hij belangrijk vindt. Melle geeft onder andere aan extra vrije tijd het belangrijkst te vinden en pensioen het minst belangrijk. Aan het einde van de week krijgt hij opnieuw een melding van Amira. Het blijkt dat de meerderheid van zijn collega’s heeft aangegeven extra vrije tijd óók het belangrijkst te vinden en dat dit dus de inzet van de komende cao- onderhandelingen zal zijn. Melle vindt het fijn om te weten dat met hulp van de Inspraakmakers zijn stem gehoord wordt.

Aanleiding

Slechts 20% van de werkenden is lid van een vakbond.[19] Bepaalde groepen, zoals jongeren en werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, zijn minder vaak lid van de vakbond omdat zij zich niet vertegenwoordigd voelen. Ook de representatie van de leden van de vakbond naar de vertegenwoordigers toe is vaak indirect en ondoorzichtig.

Oplossing

De Inspraakmakers is een digitaal hulpmiddel waarmee vertegenwoordigers van de vakbond, eventueel in samenwerking met de werkgever,
in direct contact staan met alle werkenden, leden en niet-leden. Via een digitale vragenlijst kunnen vertegenwoordigers inventariseren wat er onder de werkenden leeft, en de resultaten terugkoppelen.

Impact

De Inspraakmakers zorgen voor de emancipatie van werkenden die nu niet direct vertegenwoordigd worden. Dit is in het bijzonder relevant voor de 2,8 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. De Inspraakmakers bieden hen de kans hun beperkte bestaanszekerheid via de vakbond te verbeteren. Dit hernieuwt ook de legitimiteit van de vakbond.

Gezocht

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers om de Inspraakmakers te implementeren. Een softwarebedrijf dat de benodigde software beschikbaar stelt.

[19] Analyse De Nationale DenkTank (2017); CBS (2017), “Meer vrouwen, minder mannen vakbondslid”, ww.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/43/ meer-vrouwen-minder-mannen-vak- bondslid