EINDRAPPORT 2015

Leer Wijzer: 10 oplossingen voor het leren van de toekomst

Contactpersoon

Laura de Adelhart Toorop

l.deadelharttoorop@nationale-denktank.nl

Deze tekst is gepubliceerd op 7 december 2015. Sindsdien is de BrugklasBonusvolop in ontwikkeling. Meer weten over de huidige stand van zaken van deze oplossing? Mail Laura!

Het Eindrapport 2015 offline lezen?

DE BRUGKLASBONUS

1 juni 2020: het Spliet College in Almere heeft vandaag de diploma-uitreiking van de leerlingen uit de eerste brede brugklas. Vol trots spreekt de rector alle leerlingen persoonlijk toe. Dankzij de BrugklasBonus kan hij uitdagend en gepersonaliseerd onderwijs aan alle brugklassers aanbieden. Zo vertelt hij over Yael. Zij kreeg in groep acht een vmbo-T-advies, maar heeft ontzettend veel geleerd van haar brugklasgenoten. Daardoor kon zij twee jaar later doorstromen naar de havo en heeft zij nu met prachtige cijfers haar havo-diploma gehaald. Volgend jaar zit ze weer in dezelfde zaal, maar dan om haar brugklasgenoten te feliciteren met hun vwo-diploma. De rector ziet het plein vol stralende ouders en leerlingen en is blij dat sinds de brede brugklas alle kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontplooien.

Illustraties7

Aanleiding

In Nederland worden kinderen al op hun twaalfde ingedeeld op vmbo-, havo- of vwo-niveau. Na drie jaar zit echter 40% van de leerlingen op een ander niveau dan het basisschooladvies.[1] Brede brugklassen geven leerlingen meer tijd om zich te ontplooien vóór de definitieve niveau-indeling. De afgelopen jaren zien we echter een sterke afname van het aantal brede brugklassen.[2]

Oplossing

De BrugklasBonus keert deze trend. Deze bonus, waarmee scholen kwalitatief hoogstaand en gedifferentieerd onderwijs in de brede brugklas kunnen financieren, wordt berekend op basis van schooladviezen. Hoe meer niveauvariatie in een klas, hoe hoger de bonus. Zo krijgen laatbloeiers meer tijd zich te ontplooien, kunnen achterstandsleerlingen zich langer optrekken aan sterke leerlingen en wordt sociale segregatie beperkt. Dit zorgt voor een betere niveau-indeling en ontwikkeling van burgerschap voor álle leerlingen, zonder dat sterke leerlingen hier nadeel van ondervinden.[3]

Impact

Van alle OESO-landen slaagt het Nederlandse onderwijs er het slechtst in sociale ongelijkheid te beperken.[4] Meer brede brugklassen bevorderen burgerschap en kansengelijkheid. Zo krijgen meer kinderen de kans om een hoger opleidingsniveau te bereiken, met positieve economische en sociale gevolgen.

Gezocht

Maatschappelijke partners die de BrugklasBonus helpen invoeren.

Verdieping

Uitgebreidere informatie over deze oplossing leest u in deze beleidsnotitie.

Referenties

[1] TIMMERMANS, A. C., KUYPER, H. & VAN DER WERF, M. P. C. (2013).Schooladviezen en onderwijsloopbanen. Voorkomen, risicofactoren en gevolgen van onderen overadvisering. Groningen: GION.

[2] Inspectie van het onderwijs (2008-2014): 12% heterogene brugklassen. Inspectie van het onderwijs (2013): 6% heterogene brugklassen

[3] HANUSHEK & WÖSZMANN (2006) Does Educational tracking affect performance and inequality? Differences indifferences evidence across countries; VAN DE WERFHORST, ELFFERS & KARSTEN (2015) Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken en burgerschap; HORN (2013) Diverging performances: the detrimental effects of early educational selection on equality of opportunity in Hungary.

[4] SCHMIDT, W.H. et al. (2015) The Role of Schooling in Perpetuating Educational Inequality An International Perspective. Educational Researcher. 44.7. p.371-386.