EINDRAPPORT 2013

Uitgedokterd: 10 oplossingen voor veerkrachtszorg

Contactpersoon

Laurens Krüger
l.kruger@nationale-denktank.nl

Publicatiedatum: 11 november 2013

Het Eindrapport 2013 op papier of als PDF?

DE ADVIESWINKEL

September 2014: Gevorderde psychologiestudenten hebben de handen in elkaar geslagen met hun universiteit, de gemeente en de klinische praktijk. De eerste Advieswinkel opent zijn deuren in Amsterdam. De opzet van de Advieswinkel lijkt op de Rechtswinkel. Eindelijk is er een plek waar mensen laagdrempelig terecht kunnen voor praktisch advies over lichte psychische klachten zoals faalangst, stress of slaapproblemen. Consulten worden in tweetallen afgenomen door studenten en zijn helemaal gratis dankzij financiële ondersteuning door partners.

De universiteit of gemeente stelt huisvesting beschikbaar waar 25 studenten acht uur per maand vrijwillig werken. Deze studenten worden zorgvuldig geselecteerd en krijgen regelmatig training en inhoudelijke feedback door ervaren psychologen. De Raad van Toezicht bewaakt de kwaliteit van het werk en promoot de Advieswinkel, die ingebed is in het lokale zorgnetwerk van huisartsen en GGZpraktijken.

3.DeAdvieswinkel

Aanleiding

Miljoenen Nederlanders kampen met psychische problemen.13 De drempel om professionele hulp te zoeken is dikwijls hoog door angst voor stigmatisering en het hoge prijskaartje. Het niet tijdig aanpakken van deze klachten leidt echter vaak tot een lagere kwaliteit van leven en een verlaagde arbeidsproductiviteit.14 Tegelijk geven psychologiestudenten aan dat zij het cruciaal vinden om eerder in hun studietraject praktijkervaring op te doen om zo betere keuzes te kunnen maken en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.15

Impact

Tegen 2018 worden in 80 Advieswinkels jaarlijks 50.000 mensen met lichte psychische klachten geholpen. De laagdrempelige psychische hulpverlening verhoogt de kwaliteit van leven en voorkomt escalatie van problemen. Economisch gezien kan zo 50.000 keer 3.200 euro16, dus 160 miljoen euro bespaard worden. Bovendien stijgt de kwaliteit van de opleiding Psychologie. Dat levert een bijdrage aan een betere psychische zorgverlening in de toekomst.

Gezocht
  • Tien enthousiaste studenten om de eerste Advieswinkel op te zetten;
  • Sleutelfiguren uit de sector om zitting te nemen in de Raad van Toezicht;
  • Psychologen(organisaties) voor het opstellen van protocollen en ondersteuning bij het opzetten;
  • Universiteiten en gemeenten die huisvesting en infrastructuur beschikbaar stellen;
  • Structurele financiers, zoals GGD’en, praktijken en goede doelen, die de Advieswinkel financieel willen ondersteunen;
  • Andere enthousiastelingen die dit initiatief willen helpen ontwikkelen.
Verdieping

Download de PDF met de verdieping van deze oplossing

Referenties

13 Veerbeek, M, GGZ in tabellen 2011, Trimbos-instituut, 2013, p. 12
14 De Graaf, R, e.a., Verzuim door psychische en somatische aandoeningen bij werkenden, Resultaten van NEMESIS-2. Trimbos-instituut, 2011, p. 46
15 Enquête onder Nederlandse psychologiestudenten, n=107, de Nationale DenkTank 2013
16 De genoemde kosten zijn inclusief ziekteverzuim en behandelkosten, maar exclusief kosten door verminderde efficiëntie wegens psychologische problemen. Smit e.a., Costs of nine common mental disorders: implications for curative and preventive psychiatry, the Journal of Mental Health Policy and Economics, 2006, vol. 9, p. 196