EINDRAPPORT 2014

Big Data In Zicht: 10 oplossingen voor maatschappelijke impact met Big Data

Contactpersoon

Lotte Engelen
info@nationale-denktank.nl

Publicatiedatum: 8 december 2014

Het Eindrapport 2014 op papier of als PDF?

DATALOGUS

2020: De jonge ondernemer Vera speelt met het idee om het vervoer in Groningen beter in kaart te brengen. Voor haar applicatie heeft zij specifieke data nodig over bus-, trein- en autoverkeer. Na enkele weken zoeken, is zij er nog steeds niet achter wie deze informatie heeft en of zij deze kan gebruiken. Pim, een andere ondernemer, raadt haar www.datalogus.nl aan. Hierop vindt zij een overzicht van de bestaande vervoersgegevens, wie deze data heeft en of zij die kan gebruiken. Het gros van de data is groen gemarkeerd, deze is vrij beschikbaar. Andere bronnen zijn met geel aangegeven, hiervoor moet Vera een contactpersoon benaderen over de voorwaarden voor een samenwerking. Dankzij de Datalogus slaagt zij er in de juiste combinatie van data te vinden om haar bedrijf te starten.

Tekeningen_6

Aanleiding

Als Big Data goed wordt gebruikt, kan dit veel opleveren voor de Nederlandse economie. In totaal schuilt hierin een waarde van 45 miljard euro.1 Op dit moment wordt deze potentie niet gerealiseerd, mede omdat er nog niet genoeg data worden gedeeld binnen en tussen organisaties. Er ontbreekt een datagedreven cultuur op de werkvloer. Veel organisaties geven aan niet precies te weten welke data bestaan en of deze intern of extern beschikbaar zijn.2 Een overzicht van beschikbare data is essentieel om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die Big Data biedt en het gebruik van data te stimuleren.

Impact

De Datalogus maakt het delen van data voor organisaties gemakkelijker, zonder dat zij het eigenaarschap over hun data verliezen. Doel is om de Datalogus in 2020 bij 50 van de 500 grootste Nederlandse organisaties intern te implementeren. Als zij daarmee een procent meer omzet genereren, levert dit jaarlijks 250 miljoen euro op.3 Deze waarde groeit aanzienlijk wanneer verschillende partijen hun data gaan delen. Door zowel bestaande organisaties als jonge ondernemingen toegang te geven tot de Datalogus, ontstaan waardevolle nieuwe samenwerkingen.

Gezocht

Leidende organisaties die enthousiast zijn een pilot op te zetten om de toegevoegde waarde van de Datalogus te illustreren. De Nationale DenkTank brainstormt graag met u over de beste vorm en implementatie van de Datalogus voor uw organisatie. NS, ProRail en Rijkswaterstaat gingen u al voor.

Verdieping

Download de PDF met de aanvullende informatie van deze oplossing

Referenties

1 Nationale DenkTank 2014, Samenvatting Analysefase, www.nationale- denktank.nl. Gebaseerd op CBS data en Manyika, J., e.a., Big Data: The next frontier for innovation, competition and productivity, McKinsey Global Institute, juni 2011

2 Interviews met Nederlandse Spoorwegen, ProRail en Rijkswaterstaat door Nationale DenkTank 2014

3 Nationale DenkTank 2014, Samenvatting Analysefase, www.nationale- denktank.nl. Gebaseerd op M. Dijkstra en R. Kosterman, Top 500 grootste bedrijven, Elsevier, oktober 2014, p. 53 – 74