BUURTBUDDY

2016: Student Simon staat bij de groenteafdeling als hij een bericht op zijn smartphone binnenkrijgt van zijn BuurtBuddyapp: ‘Simon, je bent nu in de supermarkt, zou je meteen melk en eieren mee kunnen nemen voor Mevrouw Schippers?’. Glimlachend bevestigt hij met een swipe het bericht. De student ontvangt direct het boodschappenlijstje van mevrouw Schippers. Simon wilde altijd al wat doen voor zijn lokale gemeenschap. Alleen wist hij niet goed hoe, totdat de BuurtBuddy gelanceerd werd. Nu kan hij relevante hulpvragen in zijn omgeving zien en deze gemakkelijk accepteren of anoniem afwijzen. Door de flexibiliteit heeft hij in korte tijd meer buurtgenoten kunnen helpen dan hij van tevoren had ingeschat. Voor mevrouw Schippers is de stap om hulp te vragen kleiner dan voorheen. De verzoeken worden real-time gekoppeld, zodat zij meteen ziet dat de boodschappen binnen een uur afgeleverd worden.

Tekeningen_10

Aanleiding

Met de decentralisatie van taken in het sociale domein, komen meer verantwoordelijkheden bij lokale organisaties te liggen. Bovendien vraagt de overgang naar een participatiesamenleving meer inzet en zelfredzaamheid van de burger. Twee derde van de Nederlanders geeft aan af en toe mantelzorg te willen verlenen maar niet te weten wat ze waar kunnen doen.1 Een app die gebruik maakt van Big Data, kan vraag en aanbod inzichtelijk maken en mensen direct met elkaar verbinden als ze iets voor elkaar kunnen betekenen.

Impact

In 2020 is de BuurtBuddy-app een begrip in Nederland met een miljoen actieve gebruikers. De app versterkt de sociale verbanden binnen de lokale gemeenschap en ondersteunt de zelfredzaamheid van burgers. Het actieve netwerk helpt bij het aanpakken van zorgvragen en sociale problemen. De toename van vrijwillige inzet van burgers resulteert in lagere zorgkosten. Bovendien geeft de app lokale organisaties meer inzicht in de hulpvragen in hun omgeving, waardoor de bestaande middelen effectiever ingezet kunnen worden.

Gezocht

Ontwikkelaars die meedenken over de uitwerking van een gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke app, gemeenten en burgers die het prototype willen testen in een pilot in 2015 en implementatiepartners om de app snel over het tipping point te brengen door de opbouw van een groot gebruikersbestand van actieve hulpvragers en -aanbieders.

Verdieping

Download de PDF met de verdieping van deze oplossing

Referenties

1 Gebaseerd op een enquête onder 1418 Nederlanders, Nationale DenkTank 2013, i.s.m Newcom Research & Consultancy Samenvatting Analysefase, nationale-denktank.nl/ eindrapport2014