EINDRAPPORT 2014

Big Data In Zicht: 10 oplossingen voor maatschappelijke impact met Big Data

Contactpersoon

Marieke Doelman
m.doelman@nationale-denktank.nl

Publicatiedatum: 8 december 2014

Het Eindrapport 2014 op papier of als PDF?

BUURT IN BEELD

2020: In Utrecht loopt wijkregisseur Bart met een tablet door Overvecht. Mede op basis van Buurt in Beeld heeft hij vanochtend bepaald dat deze wijk extra aandacht vraagt. Het overzichtelijke totaalbeeld geeft de status van de jeugd in de wijk weer, gebaseerd op schoolverzuim dat hier gesignaleerd is in combinatie met overlast, inkomensgegevens en een Twitterpiek.

Voordat hij de plaatselijke school binnenstapt voor een gesprek met een begeleider, kijkt hij even naar de resultaten van zijn vorige project. Daar was de aanpak gebaseerd op een succesvolle strategie van een wijkteam in Rotterdam waar ook met Buurt in Beeld wordt gewerkt. Bart kon inloggen en de aanpak en resultaten van zijn Rotterdamse collega’s daar bekijken en gebruiken voor zijn eigen aanpak.

Hij is benieuwd of zijn werkwijze en de samenwerking met de schoolbegeleider in Overvecht ook inspirerende resultaten gaan opleveren voor andere gemeenten. Dat zou mooi zijn… Extra gemotiveerd stapt hij het gebouw binnen.

Tekeningen_4

Aanleiding

Door de decentralisatie per 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken, waaronder jeugdzorg. De Jeugdwet verlangt van gemeenten niet alleen een efficiëntieslag om kosten te besparen, maar ook een brede meer preventieve aanpak dan voorheen en specifiek een snellere identificatie van zorgvragen van kwetsbare kinderen.12 Voor de uitvoering hiervan worden wijkteams ingesteld.13 In veel gevallen hebben deze teams echter onvoldoende zicht op de jeugdproblematiek in hun wijk.14

Impact

Door het gebruik van Big Data via Buurt in Beeld, weten wijkteams beter en sneller wat er speelt. Dat resulteert in gerichtere en efficiëntere ondersteuning waardoor erger kan worden voorkomen.15Ook zorgt een constante evaluatie van de informatie ervoor dat wijkteams zichzelf kunnen verbeteren. Daarnaast helpen prognoses om financiële middelen, mankracht en maatregelen efficiënter in te zetten. Tenslotte is de informatie ook op geaggregeerd niveau beschikbaar. Gemeenten kunnen zo van elkaar leren. Tevens kan het Rijk monitoren of de kwaliteit van de dienstverlening landelijk gewaarborgd blijft en zijn er nieuwe inzichten mogelijk over effectief beleid door verschillende datasets te analyseren. Eind 2016 willen we dat Buurt in Beeld bij tien gemeenten wordt gebruikt, zodat meer dan 90 wijkteams ermee aan de slag gaan en de ondersteuning van ruim 270.000 jongeren verbetert.16

Gezocht

In samenwerking met BigData.Company en KING, zoeken we hulpinstanties, wijkteams, wetenschappers en data scientists om te helpen het model en de software van Buurt in Beeld te optimaliseren. Ook zoeken we meer pilotgemeenten.

Verdieping

Download de PDF met de aanvullende informatie van deze oplossing

Referenties

1 Memorie van toelichting bij de Jeugdwet, 1 juli 2013

2 Visser, A., e.a., Generalistisch werken in wijkteams in beeld, Nedelands Jeugd instituut, april 2014

3 Nationale DenkTank 2014, Samenvatting Analysefase, www.nationale- denktank.nl

4 Pearsall, B., Predictive policing: The future of law enforcement, National Institute of Justice Journal, nr. 266, 2010, p. 16-19

5 Berekening door de Nationale DenkTank 2014