EINDRAPPORT 2015

Leer Wijzer: 10 oplossingen voor het leren van de toekomst

Contactpersoon

Anne van Heijst
anne.vanheijst@bvleerf.nl

Deze tekst is gepubliceerd op 7 december 2015. Sindsdien is de Babywijzer volop in ontwikkeling. Bij themapartner Bernard van Leer Foundation wordt het idee momenteel door twee DenkTankers verder uitgewerkt. Meer weten? Mail Anne van Heijst!

Het Eindrapport 2015 offline lezen?

BABY WIJZER

5 januari 2018. Peter wordt wakker van de geluiden van zijn zoontje Jayden, die inmiddels vijf maanden oud is. Peter weet dat Jayden zich in een cruciale levensfase bevindt, waarin zijn hersenen zich in rap tempo ontwikkelen. Omdat hij zijn zoon wil ondersteunen in zijn ontwikkeling, voert Peter een leuke en leerzame activiteit uit tijdens het aankleden. Hij vindt een kort versje op de BabystAPP en speelt het af. “Ik pak mijn truitje, een hand in de mouw, en nog een keer. Omhoog die handen allebei. Ik heb mijn truitje aan, goed van mij.” Jayden lacht en brabbelt, terwijl Peter terugpraat. De app herinnert Peter bovendien aan de Baby Wijzer, vijf tips waarbij contact met je baby centraal staat. Deze tips zijn: aankijken, praten, spelen, rust en vasthouden.

Illustraties

Aanleiding

Kinderen beginnen al met leren voordat ze naar school gaan. Ga maar na: kinderen maken de belangrijkste hersenontwikkeling door tussen het eerste en vierde levensjaar. In deze jaren worden de fundamenten voor latere sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling gelegd.[1] 60% van de Nederlanders is zich hier echter niet van bewust.[2] De informatie die ouders krijgen van verloskundigen en consultatiebureaus, gaat dan ook nauwelijks over de ontwikkeling van baby’s en peuters, terwijl ouders hier juist een ondersteunende rol in spelen.[3], [4]

Oplossing

De Baby Wijzer is een landelijke bewustwordingscampagne die, naast informatie over de ontwikkelingspiek van het jonge kind, vijf praktische en essentiële tips biedt ter ondersteuning van deze ontwikkeling. Onderdeel van de campagne is een app die helpt van dagelijkse bezigheden leermomenten te maken.

Impact

De Baby Wijzer maakt Nederland bewust van het belang van de ontwikkelingsperiode van kinderen tussen de nul tot vier jaar en helpt ouders en verzorgers op een speelse manier te investeren in de latere ontwikkeling van kinderen.

Gezocht

Producenten en verkopers van producten voor jonge kinderen, landelijke oudercommissies en andere partijen die de Baby Wijzer landelijk op de kaart willen zetten.

Verdieping

Referenties


[1] Voorbeelden van recent neurologisch onderzoek naar ontwikkelingsstimulering zijn de verschillende babylabs in Amsterdam (http://www.hoelerenbabies.nl/), Leiden (http://www.babylab-leiden.nl/) en Utrecht (http://babylab.wp.hum.uu.nl/) en Eveline Crone’s Brain Laboratory in Leiden dat onderzoek doet naar de ontwikkeling van adolescenten 12-25 jaar. (http://www.brainanddevelopmentlab.nl/)

[2] 60% van de Nederlanders gaf in onze enquête aan zich niet bewust te zijn van deze processen in de eerste twee tot vier jaar, Newcom Bevolkingsenquête Nationale DenkTank 2015.

[3] Gemiddeld gaat slechts 10% van de informatie van de verloskundige en 6% van de informatie van het consultatiebureau in brede zin over ontwikkeling van kinderen. De Nationale DenkTank. (2015) Samenvatting Analysefase, beschikbaar via website NDT. Groeigids 0-4 jaar (2015) en interviews met diverse verloskundigen en jeugdartsen consultatiebureaus.

[4] SHONKOFF, J. en PHILIPS, D. (2000) From Neurons to Neighborhoods: The Science of Childhood Development. 1st Ed Washington D.C.: National Academy Press.