De grote hoeveelheden data en de nieuwe technieken die het mogelijk maken om deze data te verwerken tot waardevolle inzichten, vragen om een nieuwe manier van denken. Organisaties moeten hun beslissingen meer datagedreven gaan nemen. Ook de keuzes van individuele burgers worden steeds meer gebaseerd op inzichten verkregen uit data. Op dit moment worden veel beslissingen bij organisaties nog genomen op basis van intuïtie en niet op basis van een objectieve data-analyse. Daarnaast maken wij in het dagelijks leven nog veel keuzes op basis van gevoel. Denk bijvoorbeeld aan je reisgedrag: Hoe vaak negeer je niet het advies van de navigatie? Ook laten we onze eet- en beweeggewoontes nog amper sturen door data.

Wij verwachten dat data een steeds grotere rol gaat spelen bij het nemen van besluiten, zowel in de maatschappij als bij organisaties. Daarom hebben wij onderzocht hoe datagedreven de Nederlandse maatschappij op dit moment is en daarnaast in kaart gebracht waarom organisaties nog onvoldoende datagedreven zijn.

De Nederlandse burger is niet bekend met de mogelijkheden van data en weet ook niet wat de term Big Data inhoudt. Wij denken dat acceptatie en begrip van Big Data binnen de samenleving een belangrijke voorwaarde is om de kracht van Big Data ten volle te benutten.

Veel organisaties, zeker in de publieke sector, zijn reactief ingesteld. Zij reageren op het moment dat een probleem zich voordoet. Daarnaast hebben veel traditionele organisaties vooral experts in dienst die jarenlange ervaring hebben in een specifiek vakgebied. De reactieve organisatie, waar de besluiten op basis van expertise werden genomen, was zeer geschikt in de tijd dat er nog weinig data beschikbaar was.
De komst van Big Data maakt het echter mogelijk dat organisaties proactief zijn in hun bedrijfsvoering. Wanneer zij besluiten maken op basis van inzichten verkregen uit analyses van grote hoeveelheden data kunnen zij sneller en effectiever handelen. Dit vergt een innovatievere cultuur; de datagedreven cultuur.