EINDRAPPORT 2014

Big Data In Zicht: 10 oplossingen voor maatschappelijke impact met Big Data

Contactpersoon

Youssef el Bouhassani
y.elbouhassani@nationale-denktank.nl

Publicatiedatum: 8 december 2014

Het Eindrapport 2014 op papier of als PDF?

ALGEMEEN GEZONDHEIDSDOSSIER

2020: Meneer Janssen wordt wakker en voelt zich duizelig. Hij pakt zijn smartphone en ziet een mededeling: ‘Je hebt gisteren langer op de tennisbaan gestaan, waardoor je suikerspiegel gedaald is. Je kunt een stuk fruit nemen om dit te compenseren.’ Meneer Janssen is diabeet en gebruikt het Algemeen Gezondheids- Dossier (AGD) om inzicht te krijgen in zijn gezondheid. Zo is hij in staat om zijn ziekte nog beter te combineren met de dingen die hij belangrijk vindt.

De buurvrouw van meneer Janssen doet ook mee aan het AGD. Zij is zelf niet ziek, maar is wel actief bezig met haar gezondheid. Aan de hand van gezondheidsapplicaties, zoals haar hardloopapp en zelfmeetapparatuur zoals een digitale zuurstofmeter kan zij een overzicht creëren van haar levensstijl. Door dit te combineren met haar medisch dossier in het AGD ontstaat een verrijkt beeld van haar gezondheid voor zowel haarzelf als haar zorgverleners.

Tekeningen_5

Aanleiding

Door de enorme technologische ontwikkeling worden veel gegevens verzameld over de gezondheid van Nederlanders. Door versnippering heeft de burger echter een beperkt inzicht in zijn gezondheidsgegevens en worden deze onvoldoende benut. Artsen en paramedici hebben ook geen toegang tot deze informatie en kunnen de data dus niet inzetten om de zorgverlening te verbeteren. Door gezondheidsgegevens te bundelen, is een completer beeld mogelijk van de fitheid en gezondheid van burgers.

Impact

Het AGD biedt de mogelijkheid om gezondheidsdata uit apps en wearables te bundelen en tevens te koppelen aan het medisch dossier. Zo ontstaat een verzameling van medische gegevens opgebouwd vanuit de burger. Dit is een wezenlijk verschil met eerdere initiatieven die vanuit de gezondheidszorg zijn geïnitieerd. Het geeft meer inzicht in de eigen gezondheid en een mogelijkheid om daarnaar te handelen. Daarnaast kunnen de gegevens uit het AGD gedeeld worden met zorgverleners, zodat behandelaars over een verrijkt zorgprofiel beschikken en nog meer patiëntgerichte zorg kunnen leveren. Tot slot kunnen burgers hun AGD beschikbaar stellen aan de wetenschap voor medisch onderzoek. Het AGD heeft met name een grote potentie in de zorg voor chronisch zieken. Met de verrijkte medische profielen kan de behandeling nog beter worden afgestemd op hun levensstijl en dat stimuleert preventieve zorg. Als in 2018 het AGD wordt gebruikt voor en door 200.000 chronisch zieken, verminderen de jaarlijkse uitgaven met 100 miljoen euro.1

Gezocht

Organisaties om een platform mee te ontwikkelen voor het AGD en zorgverleners en brancheorganisaties om een pilot te starten gericht op diabetici.

Verdieping

Download de PDF met de aanvullende informatie van deze oplossing

Referenties

1 Nationale DenkTank 2014, Samenvatting Analysefase, www.nationaledenktank.nl. Gebaseerd op Groves, P. e.a., The big data revolution in healthcare, McKinsey rapport, januari 2013