EINDRAPPORT 2015

Leer Wijzer: 10 oplossingen voor het leren van de toekomst

Contactpersoon

Rosa Stapel

r.stapel@nationale-denktank.nl

Deze tekst is gepubliceerd op 7 december 2015. Sindsdien is de Edubox volop in ontwikkeling. Meer weten over de huidige stand van zaken van deze oplossing? Mail Rosa Stapel!

Het Eindrapport 2015 offline lezen?

EDUBOX

7 april 2017. Het is weer tijd: vandaag komt de EduBox. Leraar Harold loopt meteen naar de koffiekamer om te kijken of de doos al is bezorgd. Hij vindt het altijd een mooi moment te kijken wat er deze keer in de doos zit, samen met zijn collega’s. Die kijken namelijk wat meer de kat uit de boom als het gaat om vernieuwing, maar ze komen nu wel regel- matig even bij hem in de klas kijken als hij weer een nieuwe app of lesmethode uitprobeert. Harold heeft onlangs zelf ook contact opgenomen met EduBox, om te kijken op welke manier zijn workshopreeks “Morele dilemma’s in de brugklas” opgenomen kan worden in de eerstvolgende editie van de EduBox. Op die manier kunnen naast zijn collega’s ook andere scholen zijn ideeën gebruiken in de klas.

Illustraties4

Aanleiding

Goede scholen zijn lerende scholen, die openstaan voor nieuwe ideeën om hun onderwijs telkens te verbeteren. Hoewel het overgrote deel van de leraren openstaat voor onderwijsvernieuwing, zijn er slechts enkelen die een proactieve houding hebben in het doorvoeren van deze innovaties.[1] De verspreiding van goede ideeën gaat traag – het is een moeilijke opgave om een idee bij veel scholen te krijgen – en er is nauwelijks verspreiding van best practices tussen scholen onderling.[2] Daarnaast missen scholen een overzicht van het totale aanbod en hebben ze weinig tijd om op zoek te gaan naar vernieuwingen die goed bij hen passen.

Oplossing

De EduBox wordt elk kwartaal bezorgd op scholen met een abonnement. De inhoud van deze box varieert van een les burgerschap in spelvorm, tot een leen-3D-printer met vouchers voor een workshop. EduBox waarborgt de kwaliteit door geschikte partners te selecteren. Dit zijn in eerste instantie ontwikkelaars van onderwijsmateriaal en op termijn ook leraren die hun best practices willen delen. Scholen die enthousiast zijn over de inhoud, kunnen via EduBox contact opnemen met de ontwikkelaars voor verdere samenwerking.

Impact

De EduBox maakt een snellere en breder gedragen verspreiding van onderwijsvernieuwingen en innovaties mogelijk.[3] Door de EduBox kunnen leraren en scholen op een laagdrempelige manier in aanraking komen met nieuwe ideeën en ervaringen onderling met elkaar delen.

Gezocht

Samen met reeds betrokken partijen voor de distributie en kwaliteitscontrole, worden enthousiaste partners voor de inhoud van de box en scholen die mee willen doen aan een pilot-versie van de EduBox gezocht.

Referenties

[1] Deze observatie kan verklaard worden door de Technology Adoption Lifecycle van Moore (1991). Dit model beschrijft de verspreiding van technologie naar verschillende typen mensen. Verspreiding gaat makkelijk in de eerste fase waarin types innovators en early adopters ermee aan de slag gaan, maar de stap naar het bereiken van de vroege meerderheid (zo’n 34% van de mensen, vgl. de ontvankelijke, maar passieve leraar) is lastig.

[2] Maar weinig initiatieven bereiken veel scholen. Van de 250 innovatieve initiatieven wordt slechts een 4% op meer dan 10% van het primair of voortgezet onderwijs gebruikt. De Nationale DenkTank. (2015) Samenvatting Analysefase, p.22. Beschikbaar via website NDT.

[3] Idem als noot 1