HET PROGRAMMA

Meedoen aan de Nationale DenkTank betekent vier maanden fulltime hard werken en ontzettend veel leren. Hier vind je informatie over het programma en de praktische zaken.

DE ZOMERSCHOOL

Als je bent geselecteerd voor de Nationale DenkTank, ontvang je in juli een stevige map literatuur over het thema. Zo begin je goed ingelezen aan de Zomerschool. De Zomerschool is een tweeweeks intensief programma dat medio augustus van start gaat.

Tijdens de Zomerschool verblijf je twee weken (met uitzondering van het weekend) op een mooie locatie in Nederland. Hier krijg je veel kennis en kunde aangereikt.

Een groot deel van het programma bestaat uit het ontwikkelen van vaardigheden: hard skills zoals onderzoeksmethoden, het aanscherpen van een probleemstelling, en structureren van het probleem.

Maar ook train je soft skills: daarbij staan creativiteit en samenwerken voorop. De trainingen worden afgewisseld met sprekers die vanwege hun kennis van het thema zijn uitgenodigd. De Nationale DenkTank doet onafhankelijk onderzoek en daarom nodigen we bewust sprekers uit met verschillende achtergronden, visies en belangen. Als deelnemer krijg je zo een breed beeld van het thema voor je aan het onderzoek begint.

Bekijk hierboven een filmpje over de start van de Nationale DenkTank 2012

ANALYSE- EN OPLOSSINGSFASE

Tijdens de onderzoeksperiode wordt de Nationale DenkTank begeleid door een projectteam van McKinsey and Company. Deze periode bestaat uit twee delen.

Eerst start de analysefase: samen met het werkveld brengt de Nationale DenkTank de belangrijkste knelpunten in kaart. Interviews, grote enquêtes en literatuurstudie scherpen de probleemanalyse verder aan. Aan het eind van de analysefase komen zo’n honderd deskundigen, de sponsors en de Nationale DenkTank bijeen om de analyse te bespreken tijdens het ExpertForum.

Bekijk hiernaast een korte film over de analysefase van de Nationale DenkTank 2012.

Na het ExpertForum vindt een Herfstschool van een week plaats waarin je verschillende trainingen en sessies hebt om voor een goede overgang te zorgen tussen analyse- en oplossingsfase. De Herfstschool wordt samen met structureel partner THNK georganiseerd.

In de oplossingsfase werk je aan creatieve, visionaire én praktische oplossingen voor de problemen. In deze fase werkt de Nationale DenkTank de adviezen uit en bereidt de eindpresentatie voor. Ook zoeken deelnemers naar partijen die de adviezen  kunnen implementeren. Bij deze zoektocht kunnen de deelnemers rekenen op de steun van partners en het bestuur van de stichting.

EINDPRESENTATIE

De eindpresentatie is altijd een groot evenement op een aansprekende locatie. Behalve deskundigen, partners, sponsoren, oud-deelnemers en het bestuur, zijn hier ook vaak hoogwaardigheidsbekleders bij aanwezig die als eersten de adviezen van de Nationale DenkTank ontvangen.

Bekijk hiernaast een korte film over de oplossingsfase en de eindpresentatie van de Nationale DenkTank 2012

NA DE DENKTANK

Na deelname aan de Nationale DenkTank is de kans groot dat je betrokken bent bij de implementatie van een van de adviezen die je hebt bedacht. Daarnaast word je automatisch lid van het DenkTank-netwerk. Het netwerk vraagt om maatschappelijk betrokken actievelingen; nieuwe initiatieven en inzet voor de activiteiten van de stichting zijn daar een onderdeel van.