Auteur Voornaam Achternaam
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

De Nationale DenkTank: Een hoopgevend gezelschap

03-10-2011

Op maandag 26 september kregen de deelnemers van de Nationale DenkTank tijdens hun ‘Den Haag- dag’ niet alleen veel nuttige informatie en tips over hoe je draagvlak creëert onder politici en ambtenaren, maar ook meteen de kans om als DenkTank de Tweede Kamer van adviezen te voorzien.

Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer legde de DenkTank een casus voor en vroeg hen in een brainstormsessie uit na te denken hoe Kamerleden in de toekomst aan verwachtingen – die door moderne communicatie worden geschapen – van betrokken burgers kunnen voldoen. Een idee van de DenkTank was onder andere het publiceren van vragen van burgers én de reacties daarop van de Tweede Kamerleden op de website. Hierdoor maak je ‘het gesprek’ tussen de burger en de Kamer zichtbaarder wat bij kan dragen aan transparantie, vertrouwen en wederzijds begrip. Ook werd voorgesteld om Kamerleden simpelweg te laten aangeven hoeveel mails ze per dag kunnen beantwoorden of op welke dagen ze beschikbaar zijn voor interactie met het publiek via social media zoals Twitter en Facebook. Zo maak je duidelijk wat verwacht kan worden en verminder je dus de kans op teleurstelling.

Afgelopen maandag hadden alle teams de agenda schoongeveegd om voltallig naar Den Haag te gaan. Dit was natuurlijk niet zomaar een dagje op stap voor de gezelligheid, maar een informatieve dag over de dynamiek van politieke en ambtelijke processen in Den Haag. Omdat de adviezen waar wij aan werken deels het overheidsbeleid raken, is het belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn om daarop in te spelen.

Maar weinigen van ons hadden kunnen vermoeden hoe leerzaam deze dag zou zijn. En bovenal, hoe ingewikkeld Den Haag in elkaar zit! Gelukkig hebben we daar nu een stuk meer inzicht in gekregen.

Allereerst kregen we een presentatie van lobbyist Peter van Keulen, die het speelveld van de vierkante kilometer van het Binnenhof omschreef, ook wel bekend als ‘het dorp Den Haag’. Hij gaf uitleg over hoe je moet zoeken naar haakjes in beleid, en op welke manier je politici en ambtenaren het beste kunt benaderen.

Vervolgens kregen we een workshop van adviesbureau Andersson Elffers Felix, samen met Michiel van den Hauten (afdelingshoofd, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Pieter van Hofwegen (jonge ambtenaar van het jaar 2011, Ministerie van Algemene Zaken). Hierbij kwamen we er achter hoe lastig het is om bijvoorbeeld een wet te wijzigen, een landelijke informatiecampagne op te zetten, of subsidie voor een nieuwe stichting te krijgen. Alles komt er eigenlijk op neer om op het juiste moment met de juiste informatie bij de juiste persoon te zijn.

De dag werd afgesloten met een bijeenkomst met Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer. Hierbij hebben wij een deel van onze analyses aan haar voorgelegd, waar zij haar visie over gaf. Daarna wilde zij ook graag van de DenkTank ‘gebruik maken’ door ons een probleem voor te leggen, namelijk: Hoe kan de Tweede Kamer aan verwachtingen – die door moderne communicatie worden geschapen – van betrokken burgers voldoen, en tegelijkertijd wel gebruik blijven maken van de ‘wisdom of the crowd’?

Deze vraagstelling komt voort uit het feit dat sommige Kamerleden overspoeld worden door e-mail en daardoor niet alles meer naar eigen voldoening kunnen beantwoorden.

Na een korte brainstorm was het tijd om onze oplossingen te ‘pitchen’, dat wil zeggen in twee minuten te vertellen. De volgende drie ideeën werden enthousiast ontvangen:

  • Het publiceren van enkele beantwoorde e-mails op een website of in een krantenrubriek. Uiteraard met toestemming van de betrokkenen.
  • Kamerleden laten aangeven hoeveel en wanneer ze zullen reageren, bijvoorbeeld maximaal een uur per dag en niet in het weekend.
  • Een website waar ideeën worden gecategoriseerd. Op deze website kunnen mensen reacties geven en tegelijkertijd in contact komen met de Tweede Kamer of een specifieke partij. 

Mevrouw Verbeet sloot af met de volgende woorden: “Jullie zijn een hoopgevend gezelschap, ik ben zeer geïnteresseerd in nadere opbrengsten.”

Met deze woorden op zak en geïnspireerd door de Den Haag dag togen wij weer richting Amsterdam waar deze week de overgang van analyse- naar oplossingsfase wordt gemaakt.

Auteur Voornaam Achternaam
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Agenda

Expertforum Nationale DenkTank 2018

27 september 2018

Eindpresentatie Nationale DenkTank 2018

10 december 2018

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief