De Nationale DenkTank is op zoek naar nieuw bestuurslid

Stichting de Nationale DenkTank is op zoek naar een nieuw bestuurslid met ruime ervaring en een stevig netwerk binnen de (semi- of rijks)overheid. Innovatie vereist niet alleen kennis, maar vooral ondernemende en creatieve mensen die samen ideeën kunnen verwezenlijken. Met die visie werd in 2005 Stichting de Nationale DenkTank opgericht. Wat is de Nationale DenkTank? […]

21 mei bijzonder evenement: MORGEN

21 mei 2011 vindt MORGEN 2011 plaats. Tijdens dit unieke evenement gaan we op zoek naar nieuwe toekomstperspectieven: hoe kan morgen beter en hoe kunnen we dat bereiken? Via mensen, ideeën, oplossingen, vragen en verhalen voert MORGEN ons naar een mooiere dag van morgen. Initiatiefnemers Stichting De Nationale DenkTank en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen […]

Extra informatiesessie 6 mei in Groningen

In aanvulling op de aangekondigde informatiesessies in het vorige bericht, is er 6 mei a.s. ook een bijeenkomst in Groningen. Wanneer: vrijdag 6 mei tussen 12:30 en 13:30 uur Waar: zaal A2 in het academiegebouw, Groningen. Oud-DenkTanker Thomas Zwinkels zal daar vertellen over de Nationale Denktank en zijn ervaringen. Uiteraard is er gelegenheid voor het […]

Nieuwsbrief DenkTank april

In april is de eerste nieuwsbrief van 2011 verschenen, geheel in nieuwe stijl. Bekijk de nieuwsbrief hier.

Word lid van de Nationale DenkTank LinkedIn!

De Nationale DenkTank heeft zijn account op LinkedIn vernieuwd. De overkoepelende groep is nu voor iedereen vrij toegankelijk. Bovendien heeft ieder DenkTank-thema een eigen subgroep gekregen: Zorg, Onderwijs, Leefstijl Jongeren, Duurzaamheid en Vertrouwen in publieke instituties. Er zal dan ook per jaar een subgroep bij komen voor de deelnemers, partners en stakeholders binnen het betreffende […]

Deelnemers DenkTank 2008 helpen bij ontwikkeling Gezondheidsfabriek
 


In 2008 adviseerde de Nationale DenkTank over jeugdgezondheid. De DenkTank adviseerde gemeenten om de preventieve jeugdgezondheidszorg integraal aan te pakken. Onder de naam ‘De Gezondheidsfabriek’, hebben oud-deelnemers Ewout Jansen en 
Ischa van Straaten dat advies voor gemeenteconsultant Seinpost 
verder uitgewerkt. Een handige toolkit voor jeugdbeleid De Gezondheidsfabriek bestaat uit een uitgebreide scan van de huidige […]

Emilie Röell werkt DenkTank-advies uit bij de Nationale ombudsman

De DenkTank 2010 bedacht oplossingen om de vertrouwensrelatie tussen burgers en publieke instituties te verbeteren. Een aantal adviezen was gericht op gemeentelijke ambtenaren. Uit het DenkTank-onderzoek bleek dat veel ambtenaren een negatief beeld van burgers hebben: zij zouden cynisch, verwend en onwetend zijn. Behalve dat dit beeld niet correspondeert met de werkelijkheid, is het ook […]

Advies PIONIER (DenkTank 2009) in uitvoering

Het advies De pionier uit het DenkTank-rapport van 2009 is in uitvoering! Het project is in handen van de nieuwe stichting Green Mimics, opgericht door Lucas Haverkate en Tabe Dwinger (DenkTank 2009) en projectmanagers Claire Arens en Rolf Schreuder van de Doetank. Dankzij een subsidie van Agentschap NL wordt het advies als ‘Groen voorbeeld doet […]

De Stichting heeft een nieuwe directeur

Het afgelopen jaar heeft het bureau van de Stichting een grote professionaliseringsslag gemaakt. Zo hebben we een nieuw kantoor betrokken in Amsterdam en is een aantal nieuwe projectmanagers verwelkomd. De volgende mijlpaal in deze ontwikkeling is een nieuwe directeur die onze organisatie verder gaat uitbouwen en versterken. Meer dan 300 belangstellenden reageerden afgelopen december op […]

Oud-deelnemer start bruggenbouwersproject in het onderwijs: Masterklasse

Het kabinet is gevraagd alternatieve financieringsmogelijkheden te onderzoeken voor studenten die een master willen volgen; denk bijvoorbeeld aan beurzen, prijzen en traineeships. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) wil hiervoor partijen uit de overheid, het bedrijfsleven en de universiteiten bij elkaar brengen. In nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen mooie oplossingen ontstaan. Stijn Cornelissen (DenkTank 2006) […]