De Nationale DenkTank: “Een hoopgevend gezelschap”

Op maandag 26 september kregen de deelnemers van de Nationale DenkTank tijdens hun ‘Den Haag- dag’ niet alleen veel nuttige informatie en tips over hoe je draagvlak creëert onder politici en ambtenaren, maar ook meteen de kans om als DenkTank de Tweede Kamer van adviezen te voorzien.

8 oktober: Expertforum

Op 8 oktober organiseert de Nationale DenkTank het ExpertForum, waar analyses worden gepresenteerd en getoetst aan experts op het gebied van Het Werken van de Toekomst.

DenkTank 2011 in beeld

Partnerorganisatie Studelta was aanwezig bij de start van de DenkTank en sprak met DenkTankdeelnemers, partners en bestuursleden over de DenkTank en het thema van 2011: het Werken van de Toekomst. Zie hier het resultaat!

Het werken in 2030: werk als totaalbeleving, inclusief yoga en kantoorvissen

Wat zou een denktank over het werken van de toekomst zijn zonder een eigen visie op de toekomst?
In dit artikel de visie van de DenkTank over het werken in 2030.

Opnieuw samenwerking DenkTank en Newcom

Newcom en de Nationale DenkTank slaan opnieuw de handen ineen. Lees hier meer over de samenwerking.

Hoe productief ben jij?

In deze blog is het de beurt aan de teams Prestatie en Aanpassingsvermogen om zichzelf te introduceren

Afgelopen week: nog méér vragen..

In deze blog is het de beurt aan Team Motivatie en Team Inzetbaarheid om een kleine introductie van zichzelf te geven.

DenkTank in actie: theorie wordt praktijk

Twee weken geleden zijn we met 22 young professionals en twee consultants vanuit McKinsey van start gegaan. In deze blog een update van de stand van zaken nu.

Nieuwe structurele partner: Conclusion

Als een samenwerking tussen 25 gespecialiseerde werkmaatschappijen heeft Conclusion een unieke organisatiestructuur. De werkmaatschappijen zijn actief in de sectoren overheid, non-profit, sociale zekerheid & zorg, finance en industry. Iedere werkmaatschappij is een specialist in het eigen vakgebied en samen verlenen zij diensten op het gebied van Human Capital, Communicatie, Organisatie en Technologie. Voor ieder vraagstuk […]

Hans Peters nieuwe voorzitter NDT

Als een van de oprichters stond Harald Tepper aan de wieg van de Nationale DenkTank en heeft zich al die jaren met veel enthousiasme en onverminderde ijver voor de DenkTank ingezet. Na zes jaar voorzitterschap heeft Harald Tepper in juli de voorzittershamer overgedragen aan Hans Peters, bestuurslid van de DenkTank sinds 2010. Een korte kennismaking […]