Pacmed in de finale van de Philips Innovation Award

Vorige week werd bekend dat Pacmed, oplossing van de Nationale DenkTank 2014, in de finale staat van de Philips Innovation Award! Op 24 mei 2016 staan zij in de finale tegenover 4 andere start-ups, en maken zij kans op de hoofdprijs van 50.000 euro. Wij zijn natuurlijk hartstikke trots op deze DenkTank start-up en feliciteren […]

EINDRAPPORT 2014

Big Data In Zicht: 10 oplossingen voor maatschappelijke impact met Big Data

Naast onze structurele partners werkt de stichting samen met jaarlijkse themapartnersHet eindrapport 2014 op papier of als PDF?THEMAPARTNERS 2014
INCUBATOR PARTNER 2014


EINDRAPPORT 2014

Big Data In Zicht: 10 oplossingen voor maatschappelijke impact met Big Data

,

Pacmed in de finale van de Philips Innovation Award

Vorige week werd bekend dat Pacmed, oplossing van de Nationale…
,

Pacmed lanceert website

Pacmed, oplossing van de Nationale DenkTank 2014 over big data,…
,

LINK Summer School: een groot succes

In 2014 deed de Nationale DenkTank onderzoek naar de kansen van…
, ,

Studenten maken kennis met Big Data en data science in de praktijk

In de week van 9 maart hebben tien studenten tijdens de LINK-Workshop kennis gemaakt met data science.
,

Overhandiging eindrapport aan minister Ronald Plasterk

Op 7 januari 2015 mocht een delegatie van de Nationale DenkTank 2014 op bezoek bij minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om hem het eindrapport te overhandigen en meer over hun onderzoek te vertellen.
,

Deelnemers blikken terug op de Nationale DenkTank 2014

Deelnemers Rune van der Meijden, Rosemarie Little en Roeland van Elsas blikken kort terug op hun DenkTank; wat waren hun hoogte- en dieptepunten?
, ,

Nationale DenkTank 2014 in de media

Bekijk hier een overzicht van de aandacht in de media voor de Nationale DenkTank 2014 over big data.
,

Presentatie van het Eindrapport: Big Data In Zicht

Op maandag 8 december 2014 was het dan eindelijk zo ver: het…
,

Eindrapport 2014 online

Afgelopen maandag werd het Eindrapport van de Nationale DenkTank…
koppen
,

DataWijzer in het nieuws

Vandaag vindt de Eindpresentatie van de DenkTank plaats in Amsterdam, en de pers besteedt er uitgebreid aandacht aan!
,

Eindpresentatie Nationale DenkTank 2014

Op maandag 8 december 2014 is het zover: de Eindpresentatie van de Nationale DenkTank 2014. 10 oplossingen om met Big Data de Nederlandse maatschappij gezonder, socialer en mobieler te maken, gebundeld in een mooi Eindrapport.
,

Online magazine Nationale DenkTank 2014

Bekijk het online magazine van de Nationale DenkTank 2014 over Big Data hier.
,

Samenvatting Analysefase Nationale DenkTank 2014

Van 18 augustus tot en met 3 oktober 2014 zaten de DenkTankers…
,

DenkTank Blog 6: Data, data en nog eens data

Door: Marijn ten Thij en Rolien Sandelowsky De Nationale DenkTank…
,

Expert Blog 3: Data is de nieuwe olie

Door: Joost Kok, hoogleraar Informatica en Geneeskunde aan de…
,

DenkTank Blog 5: De paradox van privacy

Door: Jan Willem Scholten Een belangrijk aspect van Big Data,…
,

ExpertForum 3 oktober 2014

Op 3 oktober 2014 presenteerde de Nationale DenkTank 2014 de resultaten van de analysefase tijdens een ExpertForum aan ongeveer 200 experts vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap. Lees hier een verslag van deze prachtige nazomerdag in het Hodshon huis in Haarlem.
,

Big Data biedt revolutionaire kansen voor Nederland

Efficiënt gebruik van Big Data kan de Nederlandse maatschappij miljarden opleveren. Dat heeft de Nationale DenkTank berekend. Daarvoor is wel een cultuuromslag nodig.De Nationale DenkTank presenteert vrijdag deze en al haar andere bevindingen in het onderzoek naar de maatschappelijke mogelijkheden van Big Data.
,

DenkTank Blog 4: Shakespeare vs. Wu-Tang Clan: 0-1

Door: Thijs Bootsma Humor is de mooiste vorm van intelligentie.…
,

Expert Blog 2: Cruising speed voor Big Data

Door: Tobias Temmink, Business Development Teradata Benelux Iedere…
,

DenkTank blog 3: Een terugblik op de zomerschool

De derde in een reeks blogs geschreven door de DenkTankers zelf.
,

Expert Blog 1:Hoe 'Big' is jouw data?

Door: Jos van Dongen, Principal Consultant bij SAS De hype…
,

DenkTank Blog 2: M&M's in een groot wit landhuis

De tweede in een reeks blogs geschreven door de DenkTankers.
,

DenkTank Blog 1: De rollercoaster die DenkTank heet

De eerste in een reeks blogs geschreven door de DenkTankers zelf.
,

Opening Zomerschool

Het zomerweer werkte niet echt mee, maar toch is de Zomerschool op 18 augustus goed van start gegaan op het SAS Instituut in Huizen.
,

Nationale DenkTank 2014 van start met de Zomerschool

Op 18 augustus is de Zomerschool van start gegaan op het SAS Instituut in Huizen. 23 enthousiaste deelnemers storten zich de komende maanden op het thema Big Data.
,

Themapartners Nationale DenkTank 2014 over Big Data bekend

De Nationale DenkTank 2014 over Big Data is trots om gesteund te worden door haar themapartners: De Nederlandse Spoorwegen, Achmea Zorg & Gezondheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties, Rijkswaterstaat en ProRail. Met deze themapartners en de vele structurele partners

Studenten maken kennis met Big Data en data science in de praktijk

In de week van 9 maart hebben tien studenten tijdens de LINK-Workshop kennis gemaakt met data science.

EINDRAPPORT 2014

Big Data In Zicht: 10 oplossingen voor maatschappelijke impact met Big Data

EINDRAPPORT 2014

Big Data In Zicht: 10 oplossingen voor maatschappelijke impact met Big Data

EINDRAPPORT 2014

Big Data In Zicht: 10 oplossingen voor maatschappelijke impact met Big Data


Contactpersoon

Roeland van Elsas
r.vanelsas@nationale-denktank.nl

Publicatiedatum: 8 december 2014Het Eindrapport 2014 op papier of als PDF?BUURTBUDDY

2016: Student Simon staat bij de groenteafdeling als hij een bericht op zijn smartphone binnenkrijgt van zijn BuurtBuddyapp: ‘Simon, je bent nu in de supermarkt, zou je meteen melk en eieren mee kunnen nemen voor Mevrouw Schippers?’. Glimlachend bevestigt hij met een swipe het bericht. De student ontvangt direct het boodschappenlijstje van mevrouw Schippers. Simon wilde altijd al wat doen voor zijn lokale gemeenschap. Alleen wist hij niet goed hoe, totdat de BuurtBuddy gelanceerd werd. Nu kan hij relevante hulpvragen in zijn omgeving zien en deze gemakkelijk accepteren of anoniem afwijzen. Door de flexibiliteit heeft hij in korte tijd meer buurtgenoten kunnen helpen dan hij van tevoren had ingeschat. Voor mevrouw Schippers is de stap om hulp te vragen kleiner dan voorheen. De verzoeken worden real-time gekoppeld, zodat zij meteen ziet dat de boodschappen binnen een uur afgeleverd worden.

Tekeningen_10

Aanleiding

Met de decentralisatie van taken in het sociale domein, komen meer verantwoordelijkheden bij lokale organisaties te liggen. Bovendien vraagt de overgang naar een participatiesamenleving meer inzet en zelfredzaamheid van de burger. Twee derde van de Nederlanders geeft aan af en toe mantelzorg te willen verlenen maar niet te weten wat ze waar kunnen doen.1 Een app die gebruik maakt van Big Data, kan vraag en aanbod inzichtelijk maken en mensen direct met elkaar verbinden als ze iets voor elkaar kunnen betekenen.

Impact

In 2020 is de BuurtBuddy-app een begrip in Nederland met een miljoen actieve gebruikers. De app versterkt de sociale verbanden binnen de lokale gemeenschap en ondersteunt de zelfredzaamheid van burgers. Het actieve netwerk helpt bij het aanpakken van zorgvragen en sociale problemen. De toename van vrijwillige inzet van burgers resulteert in lagere zorgkosten. Bovendien geeft de app lokale organisaties meer inzicht in de hulpvragen in hun omgeving, waardoor de bestaande middelen effectiever ingezet kunnen worden.

Gezocht

Ontwikkelaars die meedenken over de uitwerking van een gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke app, gemeenten en burgers die het prototype willen testen in een pilot in 2015 en implementatiepartners om de app snel over het tipping point te brengen door de opbouw van een groot gebruikersbestand van actieve hulpvragers en -aanbieders.

Verdieping

Download de PDF met de verdieping van deze oplossing

Referenties

1 Gebaseerd op een enquête onder 1418 Nederlanders, Nationale DenkTank 2013, i.s.m Newcom Research & Consultancy Samenvatting Analysefase, nationale-denktank.nl/ eindrapport2014

EINDRAPPORT 2014

Big Data In Zicht: 10 oplossingen voor maatschappelijke impact met Big Data


Contactpersoon

Hidde Hovenkamp
h.hovenkamp@nationale-denktank.nl

Publicatiedatum: 8 december 2014Het Eindrapport 2014 op papier of als PDF?FLEXIBUS

2016: Een kwartier voordat Peter moet vertrekken, vult hij zijn bestemming en gewenste aankomsttijd in op de Flexibusapp. Deze app is een pilot van de busmaatschappij. Enkele seconden later krijgt hij bericht terug: ‘Als u om 10.12 thuis vertrekt bent u om 10.15 op de flexihalte aan de Hoogweg, waar de Flexibus u binnen 2 minuten oppikt. Naar verwachting is de Flexibus om 10.38 op uw bestemming, maar niet later dan 10.44.’

2020: Nu het gehele OV vraaggestuurd en datagedreven is ingericht, is de vaste dienstregeling verleden tijd. Op drukke stations en haltes gaat er iedere tien minuten een tram, bus of trein, maar het exacte moment van vertrek wordt real-time geoptimaliseerd aan de hand van actuele verkeersstromen. Ook de reiziger is flexibel en verwacht geen aankomsttijden op de minuut nauwkeurig meer. Hij profiteert van een gemiddeld kortere reisduur die maximaal op zijn behoeftes is ingericht.

Tekeningen_9

Aanleiding

Constant toenemende verkeersstromen zorgen in Nederland voor enorme opstoppingen in de steden.29 Daarnaast rijden in de regio regelmatig lege bussen rond terwijl wachttijden vaak lang zijn.30 Het aanbod van openbaar vervoer en de actuele vraag van de reiziger sluiten niet optimaal op elkaar aan. Daardoor blijft de auto een aantrekkelijker alternatief.

Impact

De Flexibus is de eerste stap naar vraaggestuurd en datagedreven openbaar vervoer. Met de extra informatie op basis van Big Data kan het OV sneller inspringen op afwijkende verkeersstromen, waardoor het aantal vertragingen afneemt en materieel optimaler benut kan worden. Wanneer de Flexibus in stedelijke gebieden wordt ingevoerd, kan dit per dag voor 200.000 reizen een reistijdverkorting van tien tot twintig procent opleveren. In de regio is dit voor 300.000 reizen tien tot vijftien procent.31 Kortere reizen en beter benut materieel zorgen voor kostenbesparingen. Door minibusjes flexibel in te zetten op trajecten waar regelmatig lege conventionele lijnbussen rijden (met vaste routes en tijden), kan de helft aan brandstof- en personeelskosten worden bespaard.32,33 Zowel voor de reiziger als de vervoerder biedt de Flexibus dus enorme voordelen.

Gezocht

Om deze oplossing te bewerkstelligen, zoeken we vervoerders en overheden die samen een pilot willen starten om de winst van vraaggestuurd OV aan te tonen. Daarnaast zoeken we wetenschappers die flexibel OV in Nederland kunnen modelleren en de benodigde algoritmes kunnen ontwikkelen.

Verdieping

Download de PDF met de aanvullende informatie van deze oplossing

Referenties

29 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Mobiliteitsbalans 2013, oktober 2013, p. 23

30 Eerdmans, D., e.a., Denken, doen en laten – Onderzoek, overheidsingrijpen en ondernemerschap voor een beter OV, CVS Congres, november 2009, p. 13

31 Analyse door Nationale DenkTank 2014 op basis van CBS, Stadsregio Amsterdam, Een nieuwe kijk op het Amsterdamse OV, december 2011 en Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Cijfermateriaal voor de Visie Regionaal Openbaar Vervoer, oktober 2009, p. 14

32 Ovpro.nl, Total Cost of Ownership van minibussen voor gebruik in OV, mei 2014

33 Cazemier, O., e.a., Maatwerkvervoer als openbaar vervoer, april 2012, p. 78

EINDRAPPORT 2014

Big Data In Zicht: 10 oplossingen voor maatschappelijke impact met Big Data


Contactpersoon

Wouter Kroese
wouter@pacmed.nl

Publicatiedatum: 8 december 2014Het Eindrapport 2014 op papier of als PDF?PACMED

2020: Paul heeft al dagen last van hoesten en keelpijn en gaat naar de huisarts. Hij wordt voor het eerst behandeld door dokter Pieters junior. Die heeft een jaar geleden de praktijk overgenomen van zijn vader. Dokter Pieters senior baseerde zijn beslissingen op jarenlange ervaring en algemene richtlijnen. Zijn zoon daarentegen gebruikt het programma Pacmed als ondersteuning bij het behandelen en adviseren van patiënten. Daarin worden de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap gecombineerd met data van duizenden collega’s. Pacmed bevestigt het vermoeden van de huisarts en geeft aan dat voor Paul antibioticagebruik niet aan te raden is. Het programma suggereert een bloedonderzoek als de klachten nog vijf dagen aanhouden.

Aangezien Pacmed prognoses geeft bij verschillende behandelingen, biedt het programma de huisarts en Paul een kans om samen de behandeling te kiezen die het beste bij Paul past. Het feit dat de behandeling is gebaseerd op de resultaten van duizenden andere huisartsen geeft Paul en de arts extra vertrouwen dat de juiste keuzes zijn gemaakt.

Tekeningen_8

Aanleiding

Medische data verdubbelen iedere vijf jaar in volume.25 Deze gegevens kunnen van grote waarde zijn voor het leveren van de juiste zorg.26 Huisartsen gebruiken deze data echter nauwelijks. De verkregen data worden nog niet goed verwerkt en artsen zijn niet gewend om op basis van statistiek te handelen. Huisartsen maken hun beslissingen nu voornamelijk op basis van richtlijnen en eigen expertise.27

Impact

Pacmed biedt de kans om op basis van resultaten van een groot aantal vergelijkbare patiënten de juiste keuze te maken. Aanvankelijk adviseert Pacmed aan de hand van de vertrouwde richtlijnen. Het onafhankelijke programma produceert in de loop der tijd echter ook steeds meer datagedreven adviezen op basis van gegevens van duizenden artsen. Het programma is ingebouwd in het informatiesysteem van de huisarts en vereist geen extra handelingen. Met Pacmed is het mogelijk het effect van verschillende behandelingen te onderzoeken in een virtueel domein. Daarnaast draagt Pacmed bij aan objectief onderzoek op grote schaal. Onverwachte bijwerkingen en verbanden tussen ziekten kunnen in kaart worden gebracht. Dit alles zorgt voor de gewenste cultuuromslag naar meer evidence-based huisartsenzorg.28Verschillende partners zijn reeds betrokken bij het opzetten van een pilot. In 2020 willen wij met Pacmed in twintig procent van de Nederlandse huisartsenpraktijken beslissingsondersteunend advies leveren. Dat zou betekenen dat we twee miljoen patiënten bereiken.

Gezocht

Investeerders, huisartsen geïnteresseerd in deelname aan een pilot en geanonimiseerde medische data om het programma te voeden en de pilot te kunnen ontwikkelen.

Verdieping

Voor de meest up-to-date informatie over Pacmed en de voortgang van de implementatie, bekijk hun website via: http://pacmed.nl/

Referenties

25 IBM Watson helps fight cancer with evidence-based diagnosis and treatment suggestions, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York, IBM, januari 2013

26 Nationale DenkTank 2014, Samenvatting Analysefase, www.nationale- denktank.nl. Gebaseerd op CBS data en Manyika J. e.a., Big Data: The next frontier for innovation, competition and productivity, McKinsey Global Institute, juni 2011

27 Op basis van 100 interviews met diverse experts, waaronder huisartsen, Nationale DenkTank 2014

28 Idem

EINDRAPPORT 2014

Big Data In Zicht: 10 oplossingen voor maatschappelijke impact met Big Data


Contactpersoon

Youssef el Bouhassani
youssef@link-datascience.com

Publicatiedatum: 8 december 2014Het Eindrapport 2014 op papier of als PDF?BIG DATA ACADEMY

2020: De eerste twintig deelnemers van de Big Data Academy (BDA) hebben na vijf jaar een reünie. Na hun bètastudies zijn ze als eersten van Nederland op de BDA opgeleid tot data scientist. Ze halen herinneringen op aan het mediaspektakel dat ze destijds ondergingen, zo vernieuwend was de opleiding.

Inmiddels is de BDA uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende instituten ter wereld met 240 afgestudeerden per jaar. De huidige specialisatietrajecten zijn niet meer te vergelijken met de algemene scholing waar de opleiding mee begon. Eén ding is wel hetzelfde gebleven, en dat is het gezamenlijke traject van alle deelnemers om met de beschikbare data een maatschappelijk vraagstuk aan te pakken.

Zo ontwikkelde deze eerste groep BDA-alumni een Big Data-toepassing voor diabetespatiënten. Twee van de deelnemers hebben er een bedrijf voor opgericht. De rest van de eerste lichting blijkt aan de slag te zijn bij commerciële partijen, overheidsinstanties en ideële organisaties.

Tekeningen_7

Aanleiding

Big Data kan Nederland veel opleveren. Ons land heeft echter in 2018 een verwacht tekort van 8000 data scientists.1 Op dit moment zijn universiteiten bezig met het opzetten van Big Data-opleidingen, maar op de korte termijn kunnen deze opleidingen het probleem niet oplossen. Het nationale tekort is groter dan deze opleidingen kunnen opvullen en ook de aansluiting met het bedrijfsleven ontbreekt.2Tegelijkertijd zijn studenten en werknemers met een bètaprofiel in potentie goede data scientists. Zij hebben namelijk vaak affiniteit met wiskunde en statistiek, kunnen programmeren en worden opgeleid om hun inzichten effectief te kunnen communiceren.3

Impact

Onder begeleiding van ervaren data scientists werken streng geselecteerde bètastudenten gedurende tien weken aan concrete bedrijfsproblemen.4 Zij leren om te gaan met data en bedrijfsmatige beslissingen mede daarop te baseren. Door de Big Data Academy op termijn in zes steden op te zetten, zijn er in 2020 duizend extra data scientists opgeleid.

Gezocht

Organisaties die data scientists zoeken en willen helpen de eerste Big Data Academy te realiseren, universiteiten die een Big Data Academy kunnen faciliteren en getalenteerde bètastudenten voor de opleiding.

Verdieping

Download de PDF met de aanvullende informatie van deze oplossing

Update

Na afloop van de Nationale DenkTank 2014 is de Big Data Academy omgedoopt tot LINK Datascience. In het voorjaar van 2015 vond een eerste pilot plaats bij SAS, structureel partner van de Nationale DenkTank. In het najaar van 2015 vond het eerste volledige programma plaats, ook bij SAS. Meer weten over hoe het er nu voor staat? Stuur dan een mail naar Youssef en Bouhassani!

Referenties

1 Nationale DenkTank 2014, Samenvatting Analysefase, www.nationaledenktank.nl. Gebaseerd op CBS data, Kerncijfers 2009-2013 OCW en de Marktmonitor 2013 van ICT Nederland

Nationale DenkTank 2014, Samenvatting Analysefase, www.nationaledenktank.nl. Gebaseerd op curricula universiteiten en expertinterviews

3 Idem

4 Duur van tien weken is gebaseerd op vier (deels) vergelijkbare initiatieven: http://www.thedataincubator.com/ (6 weken), http://www.s2ds. org/ (5 weken), http://insightdatascience. com/ (6 weken) en http:// dssg.io/ (3 maanden)