Auteur

Bouwen aan mooier beroepsonderwijs

26-09-2016

Als jij het beroepsonderwijs opnieuw zou mogen inrichten, hoe ziet het er dan uit? Is er nog een scheiding tussen mbo en hbo? Worden lessen nog wel klassikaal gegeven? En is ‘de school’ dan überhaupt nog wel de plek om een beroep te leren? Dergelijke out of the box vragen bespraken de deelnemers van een bijeenkomst van Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) afgelopen week. Het doel was samen te bouwen aan aantrekkelijker beroepsonderwijs voor de toekomst.

Nieuwe wereld, nieuw leren?
Jonge mensen moeten tijdens hun studie zo goed mogelijk worden voorbereid op leven en werken in de toekomstige maatschappij. Een klein probleempje: niemand weet hoe die er precies uit zal zien. Wel is duidelijk dat vakkennis uit boeken echt niet meer voldoende is. Zeker niet als je kijkt naar de eisen vanuit het bedrijfsleven: afgestudeerden moeten kunnen samenwerken, initiatief tonen en flexibel zijn. Ze moeten ook goed kunnen omgaan met werkdruk, en creatief, oplossingsgericht en gedisciplineerd zijn. Hoewel sommige opleidingen proberen in te spelen op die veranderende eisen, blijft het Nederlandse beroepsonderwijs als geheel de snel veranderende samenleving niet bij. Zo sluit de lesinhoud lang niet altijd aan bij wat er vanuit het werkveld wordt verwacht (“Wij geven hier geschiedenis”, aldus een mbo-docent). Ook zijn theorie en praktijk vaak onvoldoende met elkaar verbonden, omdat stages niet goed aansluiten op opleidingen; of omdat het onderwijs puur klassikaal is ingericht. Hoe kan de samenleving van studenten verwachten dat ze nieuwe vaardigheden onder de knie krijgen als hun leeromgeving onvoldoende meebeweegt? En welke leeromgeving zou dan passend zijn in de wereld van nu en morgen?

Durf het anders te doen
Met de eerdergenoemde vragen en dilemma’s gingen circa veertig studenten, docenten, lectoren, onderwijskundigen en bestuurders aan de slag tijdens de ‘Mooier Beroepsonderwijs’-bijeenkomst van het HPBO. De groep bestond uit mensen die hun nek hebben uitgestoken om het echt eens ‘anders’ te gaan doen. Zo zochten ze de verbinding met het bedrijfsleven om nieuwe leeromgevingen te creëren (de Duurzaamheidsfabriek), ontwikkelden ze sport- en cultuurlessen om sociale vaardigheden te stimuleren (Fit for Life), en lieten ze mbo- en hbo-studenten samenwerken aan innovatievraagstukken (ReCoMa-lab). Dankzij hun inzet en lef zijn mooie initiatieven ontstaan waar studenten leren door te doen, in sterke verbinding met elkaar en de wereld om hen heen. Samen met het bedrijfsleven zijn dynamische leeromgevingen gecreëerd, waar de scheiding tussen onderwijs en beroepspraktijk vervaagt. In de voortdurende zoektocht naar wat er allemaal beter kan, zou je bijna vergeten dat er al veel inspirerende voorbeelden bestaan. Voor nog meer inspiratie zie ook het Leerhotel ’t Klooster, de Middelbare Horeca School, Strong, Value beyond the Valley en Talent Ontwikkeling Techniek.

Bouwstenen voor mooier beroepsonderwijs
Uit al deze vernieuwende projecten kwamen bouwstenen voor ‘mooier beroepsonderwijs’ naar voren: zet de beroepspraktijk centraal; meng mbo- en hbo-studenten; verbind theorie en praktijk; introduceer projectmatig werken; betrek docenten in het ontwerpproces; en hanteer een persoonlijke benadering. Alles overkoepelend is de verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs een cruciaal ingrediënt voor beter beroepsonderwijs, aldus de aanwezigen van de HPBO-bijeenkomst. Deze verbinding kan in de toekomst nog nadrukkelijker worden gezocht. Hiervoor is wel de ruimte nodig om het anders te kunnen doen. Subsidieverlening vanuit de overheid kan hierbij een ‘verbindend duwtje in de rug’ zijn. Maar, om duurzame relaties op te bouwen, zijn subsidies alleen niet voldoende. Dan telt wederzijdse betrokkenheid, een inhoudelijk doel en de wil om samen op zoek te gaan naar nieuwe leeromgevingen voor studenten, waar zowel onderwijs als bedrijfsleven bij gebaat zijn.

Auteur

Agenda

Expertforum Nationale DenkTank 2018

27 september 2018

Eindpresentatie Nationale DenkTank 2018

10 december 2018

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief