DenkTank bij adviesgroep voor IndustrietafelAankondigingsdatum : Apr 26 , 2018
Auteur

DenkTank bij adviesgroep voor Industrietafel

24-04-2018

DenkTank bij adviesgroep voor IndustrietafelAankondigingsdatum : Apr 26 , 2018

Minister Wiebes is bezig met het opstellen van een nieuw klimaatakkoord, samen met partners uit het bedrijfsleven, NGO’s en overheid. Zij werken samen in vijf ‘klimaattafels’ aan de conceptteksten voor het nieuwe klimaatakkoord. Voor de ‘industrie-klimaattafel’ is een adviesgroep geformeerd, die gevraagd en ongevraagd advies geeft en handelt als een ‘inhoudelijk geoutilleerd geweten’, onder de bezielende leiding van Ruud Koornstra. De Nationale DenkTank is gevraagd voor deze adviesgroep en een aantal DenkTankers nemen hieraan deel.

Agenda

15 april – Deadline Aanmelden Deelname Nationale DenkTank 2018

01 maart 2018

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief