15 april – Deadline Aanmelden Deelname Nationale DenkTank 2018

01 maart 2018

15 april 2018

Meld je nu aan voor de Nationale DenkTank 2018!

Ben jij wo-student, pas afgestudeerd of promovendus? Ben je creatief, onafhankelijk en ondernemend? Ben je in staat om te werken in een multidisciplinair team en wil je graag bijdragen aan het verbeteren van de maatschappij? Wil je je daarnaast ontwikkelen en je netwerk uitbreiden?

Voor de Nationale DenkTank zoeken wij ondernemende, creatieve en ambitieuze academici die zich graag inzetten voor het maatschappelijk belang. Jouw initiatief en inzet is onmisbaar om onze doelstelling te realiseren: de Nederlandse samenleving met slimme en eigenzinnige initiatieven vooruit te helpen. In 2018 is het thema van de DenTank: “Circulaire Economie”.

Meld je uiterlijk 15 april aan voor de Nationale DenkTank 2018!

De Nationale DenkTank

De Nationale DenkTank is een vier maanden durend project waaraan ongeveer twintig jonge academici fulltime deelnemen. Van half augustus tot half december werkt het team, onder begeleiding van McKinsey & Company, aan visionaire, creatieve én praktische oplossingen voor een urgent maatschappelijk vraagstuk. Het team wordt daarin bij gestaan door partners en alumni van de stichting en kan rekenen op de input van experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid.

Circulaire Economie

De ambitie van de Rijksoverheid is om de Nederlandse economie volledig circulair te laten zijn in 2050.  In Nederland is de interesse in en focus op een verandering van lineaire naar circulaire economie in de afgelopen jaren gestegen en komen er steeds meer bedrijven die werken volgens circulaire principes.

De Nationale DenkTank 2018 zet zich graag in om deze transitie succesvol te helpen vormgeven en versnellen. De gezamenlijke uitdaging is dat circulair het bestaande systeem moet vervangen; nu leven we nog in een bestaand (lineair) systeem.

Hoe zorgen we ervoor dat economische welvaart een positieve bijdrage levert aan materiaalbehoud, biodiversiteit en klimaat? Wat is ervoor nodig om succesvolle circulaire initiatieven beter op te schalen? Hoe zien onze toekomstige banen in een circulaire economie eruit? En hoe stimuleren we burgers om vanuit een refuse and reduce mentaliteit te handelen in plaats van uit een take and waste mentaliteit? Vanuit onder meer deze vragen hebben we de voorlopige onderzoeksvraag voor de Nationale DenkTank 2018 geformuleerd:

‘Hoe ziet de circulaire metropool van de toekomst eruit en wat is er voor nodig om deze te realiseren?’

Datum en tijd

Begin:

01 maart 2018

Einde:

15 april 2018

Locatie

http://nationale-denktank.nl/hoe-doe-je-mee/