placeholderNDT

Expertforum donderdag 28 september 2017

De Deelnemers van de Nationale DenkTank 2017 ontvangen hun gasten in het Hodshon Huis van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem. Samen met experts, themapartners en overige betrokkenen wordt er dieper ingegaan op de resultaten van de Analysefase rondom het thema Iedereen perspectief op werk. Ben je geinteresseerd en wil je een bijdrage leveren aan de uitkomsten van de Nationale Denktank meld je dan hier aan.